Infinityplusth.com
Heliopan : SH-PMC Multocoated

 

 

 

Heliopan SH-PMC Multocoated

 

ฟิลเตอร์คุณภาพ Made in Germany 100 %

 

 

- ชิ้นแก้ว จาก Schott Group ผู้ผลิตชิ้นแก้วชื่อดังในเลนส์ในเยอร์มันหลายแบรน

 

- กรอบฟิลเตอร์ จากทองเหลืองที่แข็งแรง รองรับแรงกระแทกสูง มีขอบบาง ป้องกันการเกิด Vignette (ขอบมืด)

 

- Multi - Coated (SH-PMC) 16 ชั้น ปกป้องรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย ให้แสงผ่านถึง 99.5%

 

 

 

เพื่อมาตรฐานใหม่ของการถ่ายภาพ

 

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prev
next